DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Sabei Kajikinos
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 16 March 2008
Pages: 231
PDF File Size: 18.99 Mb
ePub File Size: 17.30 Mb
ISBN: 909-2-59528-298-4
Downloads: 66853
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vilabar

Moderni Ijudi su govod vini tumaenju govora tela u odnosu na svoje pretke, zato sto nas u tome ometaju rei. Ovo je prosto adultna verzija gesta pokrivanja usta ko-rienog u detinjstvu.

Definitivni vodič kroz govor tela

Zato je vano da redovno osmehivanje bude deo repertoara va-eggovora tela, aki onda kad vam nije do toga, zato to osmehiva-nje direktno utie na stav drugih ljudi i njihovu reakciju na vas.

Poene kod gogor osvaja u meri u kojoj uspe da ovlada emitovanjem ovih signala. Jedan od najdrago-cenijih putokaza u otkrivanju da li je neko otvoren i iskren – ili ne – jeste posmatranje izlaganja dianova.

Ruka na ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Mnogi “hladni itai” su uglavnom nesvesni defihitivni sposobnosti raspo-znavanja neverbalnih signala, tako da takoe postaju ubeeni u to da imaju “vidovnjake” sposobnosti.

Isri osmeh danas koristi princ Vilijam, i ne samo da nji-me osvaja naklonost ljudi ve ih i podsea na Dajanu. Mukarci ija profesija podrazumeva neki vid brige o drugima, kao i umetniki tipovi, proli su na ovom testu gotovo podjedna-ko dobro kao ene: Na primer, ena moe da uputi definitlvni “ubitaan pogled” i tako mu, bez da otvori usta, saopti vr-lo jasnu poruku. Frojd je bio svestan znaenja ovog nesvesnog gesta i nije se iz-nenadio kad su na povrinu definiyivni da isplivavaju brani problemi.

Vrhunsid prevaranti i profesionalni laovi su Jjudi koji su goor specijalnu vetinu nadopunjavanja svojih neverbalnih signaJa i usmeno izgovorenih lai. Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko.

Govvor mukaraca toga uopte nije svesna. Stvar je u tome kako ste izgledali kad ste neto rekli, a ne ta ste rekli.

Sve to samo doprinosi uverljivosti predstave, koja je dodatno pojaana injenicom da ljudi koji redovno poseuju “vidovnjake” odlaze kod njih s pozi-tivnim oekivanjima u pogledu ishoda. Ovde je klju u sposobnosti da se razdvoje stvarni gestovi od onih lanih, kako bismo mogli da raspoznamo stvarnu osobu od laova ili varalice. Mnogim ljudima je teko da prihvate da su ljudi, u biolokom pogledu, jo uvek ivotinje.

  ERES LO QUE COMES DE GILLIAN MCKEITH PDF

Ako vam se ini da druga osoba namerno pokuava da vas zaplai, i to je neto to redovnoDvorunikradi, uhvatitc jc za doruje i tako se rukujte s njom vid. Skup gestova koji upotre-be nakon rukovanja pruie vam dodatne putokaze za vau proce-nu o njima osoba koja se pokorava upotrebljavae pokomije ge-stove, dok e dominantnija osoba da koristi one samopouzdanije. Druga osoba Iskoraite levompokuava nogom napredZatim iskoraite napred desnom nogom, pomerajui se po-preko ispred osobe i zalazei u njen lini prostor.

Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju. Kad je osmeh iskren, mesnati deo oka izmeu obrve i onog kapka – nabor ko-e neposredno iznad onog kapka pomera se nanie, a kraj obr-va se neznatno sputa. Iskrene osmehe generie podsve-sni mozak, to znai da su automatski.

Klintonov polumeseast osmeh s uvuenim usnama pokazuje gobor suzdranost koju je oseao ili glumio. Potreban je pomirljiv pristup da bi se otkrilo ta ga izaziva, ukoliko razlog nije ve oigledan.

Sem ukoliko posedujete uroenu sposobnost ili ste na-uili govro itate govor tela, po svoj prilici i vi proputate veinu toga. Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku.

Toni i eri Bler se “stisnutih usana” raduju njenoj poslednjoj trudnoi2. Po-kazivanje zuba “keenje” ivotinje koriste da bi upozorile dru-gu stranu da e, ukoliko je potrebno, upotrebiti zube da bi napaleovek i ivotinja pokazuju zube -ne biste voleii da izaete ni s jednim od ove dvojicese 0dbranile.

Tokom prve dve gela tri godine, majka je primorana da se skoro u potpunosti oslanja na neverbalne kanale za komunikaci-ju sa goovr detetom, a blagodarei tome to tako rano pone da veba raspoznavanje signala, esto “izrasta” u pregovaraa ija je mo zapaanja mnogo razvijenija nego u mukaraca. Ovo rezultuje gubitkom ravnotee i loim poetkom odnosa.

To je nain osobe da utei sama sebe jednom vr-stom samogrljenja. Ne mislimo da vas podstiemo da postanete vidovnjak, ali uskoro ete biti u stanju da proitate bilo koga isto tako precizno kao i oni. Srcan, pokoran ili gotov da vas decinitivni k’o govo zvcku?

Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. U stvari, neoekivan zavrsetak”pla-namozak i smejemo se zvucima slinim impanzi koji upo-zorava ostale na preteu opasnost.

Zato se mi smejemo i priamo, a impanze neRobcrt Provajn, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilen-du Baltimorustanovio je da se ljudski smeh razlikuje od sme-ha naih roaka primata.

  BADGER 5XP PDF

Meutim, budui da se usred-sreujemo na rei koje ljudi izgovaraju, veinom ne znamo nita o govoru tela, a kamoli o vanosti koju ima u naem ivotu. S obzirom na to da je rukovanje znak pove-renja i dobrodolice, vano je da sebi, pre no to inicirate rukova-nje, postavite nekoliko pitanja: Bebe brzo naue da pla privlai nau panju a da nas osmesima zadravaju pored sebe.

Fotografi od vas trae da kaete “zeeejtin” zato toova re povlai unazad velike jagodine miiie. Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu. Zato ono to kaemo nije uvek bitnoKako govor tela otkriva emocije i misliZato ene bolje zapaajuSta se doznaje skeniranjem mozgaOtkud vidovnjaci znaju tako mnogoUroeno, genetski uslovljeno ili naueno?

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi. Ali ako neko boluje od artritisa ake, njegov stisak ruke e takoe biti mlak, kako bi izbegao bol koji bi mu naneo snaan stisak. Kako ste se oseali posle toga? Nimalo iznenaujue, ovaj osmeh je redovan u enskom udvarakom repertoaru za privlaenje mu-karaca, budui da ga ovi tumae kao zavodljiv, i snaan je “poziv-niw signal.

Sposobnost tumaenja stavo-va i misli ljudi na osnovu njihovog defihitivni inila je prvobitni sistem za komunikaciju meu ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika.

Kad ljudi otvoreno iznose svoje razloge, ko-riste se rukama i pokazuju dlanove, dok e definitvini koji ne gofor istinu verovatno ispoljiti istu verbalnu reakciju, ali e pri tom skrivati ruke. Bu ne skida veiti usiljeni osmeh s lica. Ko bi trebalo da prvi prui ruku? To je ono to go-vornici nazivaju sveu publike ili obraanjem grupi. Ali ako taj poloaj zauzmete bez nekog posebnog razloga, poee da vas ob-uzima neodredeni oseaj da ste ugroeni.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Kako funkcioniu viceviOsnova veine viceva je to to se, u poenti vica, te,a deava neto katastrofalno ili bolno. Zena koja pokuava da sakrije neto poku-avae da izbegne razgovor na tu temu ili e da pria o kojeemu to nema nikakve veze s tim, bavei se u isto vreme raznim dru-gim aktivnostima.

IstraivanjeFola Ekmena dokazalo je da se ljudi – naroito mukarci – kad na-merno lau, osmehuju manje nego obino.